PORTFOLIO
ANTOINE VAN LOOCKE
ULTI MATE
SELECTIE HENRY VAN DE VELDE PRIJS 2004

 

Design Vlaanderen reikt elk jaar de Henry van de Velde Prijzen uit.

 

De Henry van de Velde Prijzen van Design Vlaanderen lauweren ontwerpers en bedrijven uit Vlaanderen met een trofee, ontworpen door David Huycke, een geldprijs van 2.500,00 euro en een kalligrafisch getuigschrift van Brody Neuenschwander. Ondertussen internationaal erkend, betekenen de 'Prijs voor een Loopbaan', 'Prijs voor een Jong Talent' en 'Prijs voor een Bedrijf' veel voor de laureaten. Ze bevestigen enerzijds de hoge kwaliteit van het gerealiseerde werk, anderzijds vormen ze voor de jongere ontwerpers een stimulans om de ingeslagen weg van experiment en creativiteit voort te zetten en een springplank voor succes in het buitenland.

 

De criteria van de Henry van de Velde Prijzen zijn sinds de start in 1994 niet gewijzigd. Voor de 'Prijs voor Loopbaan' moet de ontwerper langer dan dertig jaar actief en productief zijn, liefst op een vernieuwende manier binnen de discipline. Hij moet internationale uitstraling verworven hebben en vandaag nog bezig zijn. Voor de 'Prijs voor Jong Talent' geldt nog steeds dat men minimum vijf jaar afgestudeerd is en in een tijdspanne tot maximum tien jaar een homogeen oeuvre opgebouwd heeft, met aandacht voor vernieuwing. De 'Prijs voor Bedrijf' gaat naar een Vlaams bedrijf dat op voorbeeldige wijze design incorporeert in zijn denken en doen.

 

De Prijs voor Loopbaan, Jong Talent en Bedrijf wordt bepaald door leden van de Expertgroep Vormgeving.

 

Sinds 2004 zijn de Henry van de Velde Prijzen aangevuld met de Henry van de Velde | Dyson Young Design Award (met de steun van designer James Dyson). Doelstelling van deze prijs is jong design in België te stimuleren en in de kijker te brengen.

 

De projecten die ingediend worden, dienen niet alleen blijk te geven van baanbrekend design, ze moeten ook beter functioneren dan wat momenteel in de markt aanwezig is. Het winnende project krijgt een geldprijs van 1.500,00 euro en wordt mee tentoongesteld in de Design Vlaanderen Galerie. Meer informatie over deze prijs vindt u in het bijgevoegde formulier.

 

Sinds 2006 bestaat de Henry van de Velde Prijs voor het Beste Product niet langer. In 2005 reikte Design Vlaanderen voor de 12de maal de Henry van de Velde Prijs voor Beste Product uit. Tot nu werd telkens één industrieel of ambachtelijk product gelauwerd met deze Prijs, en uit de inzendingen werd een selectie gemaakt voor de tentoonstelling en voor de Publieksprijs. Vanaf dit jaar zullen we een aantal kwalitatief zeer hoogstaande producten en objecten in de kijker zetten en ze selecteren voor een officieel kwaliteitslabel : het Henry van de Velde Label.

 

Zoals de erkenning door Design Vlaanderen deuren doet opengaan, zal het Henry van de Velde Label eveneens mee zorgen voor een groeiend vertrouwen in de ontwerper bij bedrijven, designwinkels, galerieën, media en een ruimere doelgroep. Na selectie door een externe jury, enkel bestaande uit deskundigen uit de sector, wordt het product door zijn kwaliteit "onderscheiden" met het Henry van de Velde Label. De gelauwerde producten krijgen de mogelijkheid dankzij een fysiek label om met deze onderscheiding uit te pakken.

 

In de tentoonstelling rond de Henry van de Velde Prijzen komen uitsluitend de gelabelde producten in aanmerking voor de Publieksprijs.