PORTFOLIO
ANTOINE VAN LOOCKE
MAARTEN VAN SEVEREN & Co OVER ONTWERPERS, KUNSTENAARS EN MAKERS DESIGN MUSEUM GENT

 

Over ontwerpers, kunstenaars en makers

 

De vernieuwde opstelling hedendaags design laat zien wat vormgeven voor Maarten Van Severen (1956-2005) betekende. Over generaties en nationaliteiten heen brengt de presentatie zijn ontwerpen in verband met die van anderen: designers, architecten en kunstenaars van wie het werk hem geïnspireerd heeft of verwantschap vertoont met het zijne. Ze belicht aspecten van vormgeving die nog steeds relevant zijn voor ontwerpers van vandaag.

 

Maarten Van Severen was geen designer die zijn ontwerp op papier zette en vervolgens de uitvoering ervan overliet aan een producent. Hij was een ‘maker’, die voeling had met de eigenheid en de mogelijkheden van materialen, en die de ‘maakbaarheid’ van dingen onderzocht via trial-and-error. Zijn uitgepuurde vormentaal hield nauw verband met zijn feilloos gevoel voor verhoudingen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de dikte van een legplank. Onmiskenbaar is ook zijn affiniteit met de minimal art, met name de ruimtelijke impact en het materiaalgebruik. ‘Ik werk op de grens van het bruikbare meubel en het onbruikbare object’, aldus Van Severen. Zijn meubels waren ‘mentale voorwerpen’, uitvoeringen van een beeld in zijn hoofd. Maarten Van Severen was dan ook geboeid door de meest uiteenlopende onderwerpen uit verschillende culturen,
plekken en tijden: voorwerpen, meubeltypes, materialen, gereedschap, houdingen van mensen, licht, patronen, texturen. De vele foto’s uit zijn archief en de boeken en souvenirs in de tentoonstelling tonen de rijkdom waaruit hij putte.

 

Maarten Van Severen & Co is een bijdrage aan de Leerstoel Maarten Van Severen, die dit jaar is opgericht aan KASK / School of Arts Gent naar aanleiding van de tiende verjaardag van het overlijden van de ontwerper. Ze is opgevat als een wisselende presentatie die de komende jaren nieuwe en andere ontwerpen toelaat. De scenografie is van de hand van Robbrecht en Daem architecten.