PORTFOLIO
ANTOINE VAN LOOCKE
PORSELEIN
IN SAMENWERKING MET ANJA MEEUSEN VOOR CARLA MOERMAN DE RAVE GENT 2017