PORTFOLIO
ANTOINE VAN LOOCKE
PATATTENSCHELLERS
THE TOOLBOX DESIGN VLAANDEREN 2013.

Een eerbetoon aan Henry van de Velde

 

Leven in een maatschappij met frauduleuze objecten is niet minder gevaarlijk dan te leven in een maatschappij met frauduleuze personen. (Henry van de Velde, passage uit Pages de Doctrine, 1929) Met deze tijdloze woorden zet The Toolbox de deur open voor een blik op hedendaags Belgisch design. Design staat voor research, creativiteit en vernieuwing, maar evengoed voor vakmanschap, technische productiekennis, arbeidskracht en tewerkstelling. De tentoonstelling belicht deze aspecten en stelt nieuwe, recente producten van Belgisch ontwerp en makelij voor. Daarbij komt de vitale band aan bod tussen designers, ateliers, kleine en middelgrote ondernemingen en de industrie: allemaal broedmachines waar een groeiend designerfgoed, tastbaar en ontastbaar, tot leven komt.

 

The Toolbox toont aan dat de erfenis van Henry van de Velde (1863 – 1957) nog altijd actueel en allerminst stoffig is. Zijn titel als ‘spirituele vader van het Bauhaus’ klinkt zwaarwichtig en is ruim interpreteerbaar, maar zijn bezielde benadering van de productie en zijn passie voor designobjecten leven meer dan ooit voort in de rol die designers spelen, in de bereidheid om lokale knowhow, vakmanschap en productienetwerken te versterken en in de pogingen om de authenticiteit en transparantie van een product te bevestigen door het productieproces te analyseren. Door de eeuwen gaan mensen op zoek naar oorspronkelijkheid. Ook The Toolbox brengt eenvoudige en eerlijke objecten, net zoals Henry van de Velde voor ogen had.

 

Inge Vrancken