PORTFOLIO
ANTOINE VAN LOOCKE
IJW IJZER VURT IJT UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

 

Èw ijzer  vurt ijt' is een bibliofiel boek dat tot stand kwam als resultaat van de samenwerking tussen Antoine Van Loocke en Chris Schoonejans.
De Ginkgo, margedrukker en alternatieve uitgever registreerde de ziel van het werk van Antoine via de loden letter op ecologisch papier. De tekst werd machinaal gezet en gedrukt op een historische pers van het Industrieel Museum te Gent. Het boek is aangevuld met een mixed media illustratie van de hand van Antoine Van Loocke. Het boekwerk is een gedrukte getuigenis van het creatieve design van gerecycleerde messen. Het boek brengt het verhaal van een man die experimenterend ontdekte hoe hij een gebruiksvoorwerp kan laten uitstijgen uit de dagelijkse banaliteit. Laat je meeslepen door een tocht van vallen en opstaan en het toepassen van rot hout en oud ijzer; het opus van een gedreven 'messenmaker'.


Chris Schoonejans