PORTFOLIO
ANTOINE VAN LOOCKE
XL
PETER GOOSSENS HOF VAN CLEVE 2016

 

“Geprikkeld door kennis, kunde en kunst. Zo bereikte Peter Goossens de absolute wereldtop. In die geest inspireerde hij tientallen andere chefs. In dat perspectief geldt hij als één van de invloedrijkste mentors van een hele generatie. Hof van Cleve is een internationaal ijkpunt van verfijnd, ambachtelijk keukenwerk. Een voorbeeld van apart, feestelijk en ontspannen genieten. Gedreven door gezond perfectionisme en waarachtig enthousiasme.”

Willem Asaert